ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ο  καθιερωμένος αγιασμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.00 π.μ., στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ 2016

Όλα τα προνήπια που έχουν εγγραφεί στο 2ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής μέχρι 21 Ιουνίου γίνονται δεκτά και θα φοιτήσουν κανονικά στο νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2016-2017.

 

Εγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2016-2017

Για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο κατά το σχολικό έτος 2016-2017 απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση εγγραφής (θα δοθεί από το νηπ/γείο)
2. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας (φωτοτυπία της πρώτης   σελίδας και της σελίδας των εμβολίων)
3. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.).
4. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας του παιδιού (Συμβόλαιο σπιτιού επικυρωμένο από την εφορία ή πρωτότυπος λογαριασμός ΔΕΗ υποχρεωτικά στο όνομα του γονιού ή εκκαθαριστικό εφορίας)
5.Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

Για την εγγραφή των νηπίων σε ολοήμερα τμήματα απαιτείται επιπλέον :

1. Σχετική βεβαίωση από το φορέα εργασίας και των δύο γονέων  ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.


Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση του 2ου Νηπιαγωγείου.

Οι εγγραφές θα γίνονται από 1έως 21 Ιουνίου 2016,  τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, στη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου.

 

 ΓΙΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί η γιορτή για την επετειο της 28ης Οκτωβρίου στο 2ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής χωρίς την παρουσία γονέων. Τα νήπια θα προσέλθουν κανονικά και θα αποχωρήσουν στις 10.00 π.μ.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

 Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 9.00 π.μ. στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Από το Υπουργείο Πολιτισμού,Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τα άρθρα 7, §1 των Π.Δ. 200/98 & 201/98 (ΦΕΚ 161Α /13-7-1998) όπως τροποποιήθηκαν από το άρθρο 7, §3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α /14-3-2000), οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

 Α΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της §2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161Α ), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της περ 2 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο είναι τα εξής:
 α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.
 β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.
 δ. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του Προϊσταμένου του Νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.
 ε. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου


Β΄ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α ), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Τη Δευτέρα 25 Μαίου 2015 και ώρα 10 π.μ. θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής με θέμα "Όταν τα μαθηματικά συνάντησαν την τέχνη....". Η δραστηριότητα αυτή σηματοδοτεί το τέλος του προγράμματος,  το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου Σ.. Λάτση.
Η αφίσα της έκθεσης

 και η πρόσκλησηΠρόγραμμα εξειδικευμένης και εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξη

Δεν υπάρχουν σχόλια: