Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΣΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΣΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
23-03-2020 
Σας προωθώ το μήνυμα των ΚΕΣΥ Ροδόπης προς ενημέρωση:

ΘΕΜΑ : «Εξ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων»
Σας ενημερώνουμε ότι το Κ.Ε.Σ.Υ. Ροδόπης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, όπως ορίζονται στο νόμο 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και στον Κανονισμό λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., (ΦΕΚ 5614/13-12-2018) , σε συνεργασία με το Σ.Δ.Ε.Υ. του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου Κομοτηνής και με το ΣΔΕΥ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κομοτηνής και προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο του αυτό το χρονικό διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (email ή skype) ή με τηλεφωνική επικοινωνία.
Πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Σ.Υ. Ροδόπης keddyrodopis.webnode.gr καθώς επίσης και παιδαγωγικό υλικό.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Δ/ντων των σχολείων της αρμοδιότητάς σας, οι οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώσουν εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η Προϊσταμένη
Πλαστρά Ερασμία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου