Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Το εσωτερικό της γης

 Σήμερα στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας "Είμαι έτοιμος εγώ, δε φοβάμαι το σεισμό" ασχοληθήκαμε με το εσωτερικό της γης. Έχοντας διερευνήσει τις αρχικές γνώσεις των παιδιών σχετικά με το σεισμό σε προηγούμενη φάση και έχοντας αποφασίσει τι θέλουμε να μάθουμε προχωρήσαμε στο να απαντήσουμε στο ερώτημα των παιδιών "Τι προκαλεί το σεισμό ;".
Αρχικά  τους ζητήθηκε να δώσουν απάντηση στο ερώτημα " Τι νομίζεις ότι προκαλεί το σεισμό ;΄"  ζωγραφίζοντας σε σχετικό φύλλο εργασίας.
Στη συνέχεια προκειμένου να κατανοήσουν τη διαστρωμάτωση στο εσωτερικό της γης προχωρήσαμε σε ζευγάρια στην οριζόντια τομή ενός πορτοκαλιού. Πριν την τομή καταγράφηκαν οι απόψεις των παιδιών ¨Τι νομίζουν ότι θα δουν αν κόψουν το πορτοκάλι μ ετο μαχαίρι στη μέση ;" και στη συνέχεια έγινε σύγκριση /επαλήθευση των εκτιμήσεων τους κόβοντας το πορτοκάλι.

   


Ακολούθως δόθηκε στα παιδιά το ερώτημα αν κόψουμ ετη γη μας όπω ςτο πορτοκάλι τι νομίζουμ εότι θα δούμε μέσα. Καταγράφηκαν οι απαντήσεις τους σε χαρτί του μέτρου.
Στη συνέχεια προβλήθηκε το ψηφιακό βιβλίο Μαθαίνω για τους σεισμούς και τα νήπια είδαν τα στρώματα του εσωτερικού της γης.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου