Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Οι κανόνες στην τάξη, θέτουν τα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να συμπεριφερόμαστε ώστε να σεβόμαστε τα υλικά της τάξης και τους συμμαθητές μας. Μέσα από δραματοποίηση, βιωματικά παιχνίδια, ανάγνωση βιβλίων, αλλά και συζήτηση, καταλήξαμε στους κανόνες που θα διέπουν την συμπεριφορά μας στην τάξη. Τους καταγράψαμε και υπογράψαμε συμβόλαιο τήρησής τους,το οποίο αναρτήσαμε σε εμφανές σημείο, ώστε να ανατρέχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιά σε αυτούς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου